Skogn hornmusikklag

Dato: 19-06-2019

  Hjem / Historie    

Korpsets historie

  Mer historikk

Noen få av Skogn hornmusikklags korpsturer, høydepunkt og opplevelser siden 1989:

 • 1989: Nord-norsk musikkstevne i Hadsel (Melbu og Stokmarknes).
 • 1997: Korpstur til Solefteå, Sverige.
 • 2000: Stevne på Løkken.
 • 2001: Stevne på Røros.
 • 2002: Stevne på Grong.
 • 2003: Stevne på Ørlandet. Helgetur til Nord-Statland
 • 2004: Tur til London og konsert sammen med Portobello orchestra.
 • 2005: Stevne på Røros.
 • 2006: Helgetur til Strand, Osen. Korpstur til Pärnu, Estland
 • 2008: Stevne på Inderøy og korpstur til Calella i Spania
 • 2009: Vårkonsert på Ekne. Blåtur, party på buret m/Gnulilla som guide i Buran.
 • 2010: Helgetur til Røyrvik
 • 2011: Spilling på Skallstuggu i forbindelse med Lions vinterleker 9. april 2011. En kald fornøyelse. Korpstur til Malta og var pauseinnslag på bingo. Konsert (Laudagskveill) sammen med Okkenhaug musikkorps og Åge Sten Nilsen.
 • 2012. Oppmarsj på leikaringstevne, Skogn. Vårkonsert m/Christina Fagerkind som sangsolist og Trekkspillklubben som gjester.
 • 2013. Jubileumsår. Jubileumskonsert m/Maija Skille. Korpstur til Albir, Spania. Jubileumsfest.
 • 2014. Vårkonsert med Runa Hestad Jenssen og Levanger blandakor.
 • 2015. Vårkonsert med Okkenhaug musikkorps, Skogn skolemusikk og Saxbeibs'n som gjester.
 • 2016. Vårkonsert. Melodi Grand Prix 9.4.2016. Gjester Musikklaget "Klang", Frosta. Skogn mannskor. Helaften med konsert/konkurranse, hjemmelaget Baligryte og dans med Knitter og Sprak.
 • 2017. Vårkonsert Tema: Filmmusikk. Gjester: Skogn mannskor og Musikklaget Lurlåt.

Avisutklipp fra Gunnar Sellæg (Lagret som bilder - jpg):


Skogn hornmusikklags jubileumsberetning - skrevet til 110 årsjubileet i 2003. (Korpsets jubileumsberetning 1893 - 2003)

Historiekomiteen har bestått av: Gunnar A. Sellæg, Leif Holan, Pål Myhr og Gunnar Eggen

Skogn hornmusikklags kjente historie går helt tilbake til høsten 1893. Mortinus Voll, en eldre mann var til god hjelp i oppstarten. Han var militær hornblåser.

13. november 1893 tok Skogn hornmusikklag opp et lån på kr 180,- i Levanger og Skogn Sparebank. Arne Aas antas å være lagets stifter og sto som låntaker, mens resten av musikerne da, var garantister for lånet. (Vanlig dagslønn på den tiden, var under 1 krone per dag.)

Det første hornmusikklaget i Skogn i 1893 hadde denne besetningen:

 • John Eide Ess-kornett
 • Arne Aas (leder) 1. Bb-kornett
 • Martin Lein 2. Bb-kornett
 • Erik O. Ree Althorn
 • Ragnvald Myhr Althorn
 • Paul Fostad 1. tenor
 • Paul Myhr Tuba
 • (Karl Jermstad overtok senere tubaen.)

Instrumentene ble kjøpt fra et musikklag som hadde startet opp i Åsen i 1889, men som fikk et opphold et par år før 1893.

En Bb-kornett som fortsatt finnes, antas å være fra oppstarten i 1893.

Lagets første repertoar var:

 • For Norge Kjæmpers Fødeland
 • Viktoriavalsen
 • Festmarsj
 • Napoleonsmarsj
 • Olsen reinlender
 • og nasjonalsangene

Reehaug Samfunnshus ble offisielt åpnet den 2. januar 1903. I "Nordre Trondhjems Amtstidende" (nå Levanger-Avisa) står det at "den tilstedeværende hornmusik gav et par numre, hvorefter lensmand Krog besteg talerstolen og som byggekomiteens formand redegjorde for husets tilblivelse og fuldførelse …"

Et kort tilbakeblikk i historien

Organisert fritidsaktivitet i lag og foreninger i Skogn kom i gang ca. 1860. Det fortelles at det første laget var Skogn Skytterlag, stiftet i 1861. Det skal ha vært korvirksomhet i 1880-årene. Skogn Ungdomslag og Skogn Hornmusikklag ble begge stiftet i 1893. Det må også nevnes at Reehaug Samfunnshus ble bygget i 1902, samme år som jernbanestrekningen Hell-Levanger ble åpnet, men huset ble klart for bruk på nyåret i 1903.

Over så lang tid som 110 år har forholdene i Skogn og verden omkring gjennomgått mange og store forandringer, men det skrives ikke om slikt i et hornmusikklags møtebøker og årsberetninger. Man får et inntrykk av lagets indre liv i medgang og motgang, og til en viss grad aner man skiftende forhold i det nærmiljøet som Skogn Hornmusikklag er en del av.

Det har ikke alltid vært lett å holde interessen oppe. Det var opphold en tid før 1925 og nytt opphold før 1936. Fra 1936 har det vært sammenhengende drift, med unntak av at 2. verdenskrig satte en stopper for virksomheten fra 1941 til freden i 1945. Man kan man lese mellom linjene den gleden som preget lagets drift etter freden 8. mai 1945. De som startet opp i 1936 sa "nytt hornmusikklag fra 1936". Det var på tale å feire 15-års jubileum i 1951. Skogn Hornmusikklag har likevel valgt å regne 1893 som stiftelsesår, fordi det er god grunn til å ta vare på minnet om de som la grunnlaget for korpsmusikk i Skogn. På den tiden var det en selvfølge at det var bare menn som var med. Det var først rundt 1960 at kvinnene begynte å være med i musikkorps her i distriktet.

På 1950- og 1960-tallet var det stadig nødvendig å arbeide aktivt med rekrutteringen, fordi dette var før skolekorpsenes tid. Lysaker skolemusikk, som senere endret navnet til Skogn skolemusikk, ble stiftet i 1962. Etter 1970 begynte ungdommene å komme, men det var igjen problemer rundt 1980. Etter 1985 gikk det oppover, med lagets største aktivitetsnivå og medlemstall fram til 1992. I 1992 deltok korpset i NM Janitsjar i Trondheim og ble nr 14 i 3. divisjon. På det høyeste var det 49 musikere. Så gikk medlemstallet betydelig nedover og aktiviteten gikk i bølgedaler noen år, men etter 1997 har nivået økt jevnt. Laget er godt sammensveiset sosialt, med positiv innstilling, humør og pågangsmot som varemerke.

Samtidig som musikken er en privat hobby, har et korps i enkelte sammenhenger også offentlige oppgaver når det skal skapes feststemning. Det er fortsatt slik at hornmusikk forbindes med 17. mai av folk flest. Korpsmusikk har gjennom tidene vært et slags symbol på nasjonalmusikk.

Skogn Hornmusikklag blir ofte kalt Skogn Hornmusikk i lokalmiljøet, også på trykk. Det kommer vel av at det er "hornmusikken" i dagligtalen.

Kjært barn har mange navn.

Historien fra oppstarten i 1893, ble samlet og nedskrevet av Johan Holan i 1960-årene. Hans manuskript ble meget verdifullt når lagets historie skulle skrives. I lagets arkiv finnes alle protokoller siden årsmøtet for 1937 og fram til i dag, bortsett fra at protokoll ikke er ført for årene 1941-1944 og 1969-1970.
 

Formenn/ledere i Skogn hornmusikklag fra 1893 til d.d.

Dirigenter og spillende ledere i Skogn hornmusikklag fra 1893 til d.d.

Hederstegn.
Utdelte bordfaner, fortjenstmedaljer og 30, 40 og 50 års medlemskap

Skogn hornmusikklags fane

Korpsets jubileumsberetning 1893 - 2003

 

 


Webmaster: Britt Austad Opprettet: 18 April, 2009. Sist oppdatert: 15 April, 2019