Skogn hornmusikklag

Dato: 18-02-2019

  Hovedside | Program | Medlemmer | Musikken | Styret | Komiteer | Historie
  Hjem / Komiteer og utvalg    

Komiteer og utvalg

Oppdatert 14.3.2017
  Arbeidsoppgaver:

Musikalske arrangementer

 • Jorid Heir
 • Anne Kjølås
 • Joar Holan
 • Anne Haugberg
 • Dirigent

Inntektsbringende arrangement

 • Inger Lise Røttum Mæhla
 • Karianne Berg
 • Ingjar Eggen

Pr/markedsføring/sponsor

 • Jannicke Fransson
 • Kirsti Børseth
 • Ole Johan Svendsen

Musikkutvalg

 • Dirigent og musikalsk ansvarlig
 • Lena S. Sten
 • Ole Johan Svendsen
 • Noteforvalter Jorid Heir

Sosialkomite

 • Styret delegerer til hvert arrangement

Turkomite

 • Kirsti Børseth
 • Jannicke Fransson
 • Tor Gunnar Heggli

Historiekomite

 • Pål Myhr
 • Marit H. Skaufel
 • Ingjar Eggen

Nettredaktør

 • Britt Austad

Ungdomsansvarlig

 • Ole Johan Svendsen

Uniformskomite

 • Anne Haugberg
 • Morten Aunan
 • Anne Kjølås
 • Kristine Fostad

 

Musikalske arrangement -

 • På oppdrag fra medlemsmøte og styret ha konsertansvar. Delegerende organ, ingangsetting PR, scenerikk og arrangement (inkl. pynting og eventuelt salg)
 • Bestille lyd/lys, booking - kontrakter.
 • Organisering av bakst for salg + salg kaffe/kake/brus/annen drikke
 • Billetter i samarbeid med kasserer

Inntektsbringende arrangement

 • Ha hovedansvar for våre inntektsbringende arrangementer slik som lotterier, potet- og neksalg.
  • Innhenting av gevinster
  • Oppsett av vaktplaner
  • Sette opp loddselgere på våre arrangement
  • Organisere gevinstmottak / premier
  • Organisere trekning i forbindelse med lotterier
 • Dugnader - kontaktperson og arrangere
 • Pådriver for nye arenaer for inntjening

PR/markedsføring/sponsor

 • Ta vare på avisomtaler
 • Skrive egne omtaler/fotografering.
 • Få forhåndsomtaler i aviser.
 • Få journalister til våre arrangement.
 • Lage plakater til arrangement og konserter.
 • Samarbeide med komite for inntektsbringende arrangementer for markedsføring av korpset mot nye eksterne og potensielle kjøpere av vår arbeidskraft og tjenester.
 • Finne sponsorer med hjelp av korpsets medlemmer til program/plakater.

Musikkutvalg

 • Finne musikk til korpset og holde orden på noter og arkiv i samarbeid med noteforvalter

Sosialkomite

 • Sosiale arrangement for og med korpset.
 • Ansvar påmelding og bestilling mat julebord.
 • Delegere oppgaver til korpsets medlemmer med tanke på pynting og opprydding
 • Dette kan godt være en rullerende komite fra år til år.

Turkomite

 • Sørge for turarrangement.
 • Sørge for påmelding.
 • Bestilling av billetter/hotell.
 • Sørge for avtaler på korpsets reisested.
 • Matbestilling, arrangement, kontaktperson på stedet, øvingslokale.
 • Tett samarbeid korpsets styre og medlemmer.

Historiekomite

 • Bevare korpsets historie ved blant annet å skanne bilder, og sørge for å navnsette personene på bildene.
 • Ansvar for historisk framstilling i forbindelse med jubileer.

Nettredaktør:

 • Holde hjemmeside oppdatert. Oppdateres ved behov.

Ungdomsansvarlig

 • Sørge for at unge musikere føler seg velkommen. Bl.a. saft på øvelser.

Webmaster: Britt Austad Opprettet: 18 April, 2009. Sist oppdatert: 14 March, 2018